اعلام فسخ قرارداداجاره زود تر از موعد

فسخ اجاره نامه پیش از موعد

۰ Comments

اعلان فسخ قرارداد اجاره بعلت نپرداختن اجاره بهاو تخلیه زودتر از موعد قرارداد اجاره چیست؟ قبل از پرداختن به مفهوم قرارداد اجاره بهتر است با خود واژه اجاره و معنای آن آشنا شویم، این واژه برای اکثریت افراد جامعه شناخته شده است و چه بسا عده کثیری از این نوع قرارداد در زندگی خود استفاده […]

نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف بخش آفتاب

نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف بخش آفتاب

۰ Comments

دادگستری بخش آفتاب نشانی:ضلع شمالی پارکینگ حرم امام خمینی(ره) ، جنب بخشداری آفتاب   تلفن: ۵۵۲۲۱۱۲۲ –  ۵۵۲۲۲۳۲۳  –  ۵۵۲۲۷۱۱۴   نمابر:۵۵۲۲۷۱۱۴  شورای حل اختلاف بخش آفتاب ضلع شمالی پارکینگ حرم مطهر امام خمینی (ره) ۵۵۲۲۱۱۲۲ فاکس ۵۵۲۳۷۱۱۴  

نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف شهرستان شهریار

۰ Comments

دادگستری شهرستان شهریار نشانی: شهریار – شهرک اداری اندیشه تلفن:  ۶۵۲۲۲۲۵۵  –  ۶۵۲۲۴۱۵۵- ۶۵۲۶۶۶۶۰ شورای حل اختلاف شهرستان شهریار ابتدا شهرک اداری اندیشه – بلوار دولت – ساختمان شورای حل اختلاف شهریار ۶۵۲۶۳۱۰۰-۶۵۲۲۳۱۵۱ نیاز به راهنمایی و مشاوره حقوقی داری؟ اگر برای رفع  سئوال حقوقی خود نیاز به راهنمایی داری یا به مشکلی برخوردی، میتونی از طریق […]

داگستری شهرستانهای استان تهران

نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف اسلامشهر

۰ Comments

نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف اسلامشهر دادگستری اسلامشهر نشانی:  اسلامشهر -میدان نماز- خیابان شهید صیاد شیرازی تلفن: ۴-۵۶۳۴۵۰۵۰  –  ۵۶۳۴۵۷۰۰   نمابر: ۵۶۳۴۶۳۰۰ شورای حل اختلاف اسلامشهر نشانی: اسلامشهر. روبروی خیابان امام سجاد(ع)(زرافشان) شورای حل اختلاف اسلامشهر نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف اسلامشهر نیاز به راهنمایی و مشاوره حقوقی داری؟ اگر برای رفع  سئوال حقوقی خود نیاز […]

دستورالعمل رسیدگی به پرونده ھای معوق و تعیین تکلیف فوری آنھا

۰ Comments

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه ٩/١٠/١٣٩٨ ١٠٠/١۶٣٠۵۵/٩٠٠٠  دستورالعمل رسیدگی به پرونده ھای معوق و تعیین تکلیف فوری آنھا نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص ھای توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه پنج […]

دادنامه شماره 2815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال بخشنامه شماره 28713؍95-15؍2؍1395 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمبنی بر عدم پاسخگویی به استعلام ثبتی از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  2815 مورخ 1398/10/24 کلاسه پرونده: 9802176 شاکی: آقای محمد رستم زاده موضوع: ابطال بخشنامه شماره 28713؍95-15؍2؍1395 معاون امور املاک و کاداستر سازمان […]