ساعت کار آنلاین : 8 صبح تا 8 شب

تلفن گویای مشاوره حقوقی

021-28429183

پست الکترونیک

info@soslegal.ir

نمونه دادخواست تامین دلیل تعیین میزان خسارت و افت قیمت خودرو و ترسیم کروکی

75,000 تومان

نمونه دادخواست تامین تعیین میزان خسارت و افت قیمت خودرو و ترسیم کروکی

توضیحات

شرایط دریافت خسارت خودرو  افت قیمت خودرو چیست؟

یکی از مهم‌ترین خسارت‌هایی که افراد حین تصادف و سوانح رانندگی متحمل می‌شوند،خسارت وارده به خودرو و  افت قیمت خودرو است.(خسارت و افت قیمت خودرو و ترسیم کروکی)

مقصر حادثه می بایست نسبت به جبرن خسارت وارده از محل بیه خود و یا بصورت نقدی اقدام نماید و در‌صورتی‌که آسیب وارد شده به خودرو در حدی باشد که هنگام فروش روی قیمت نهایی آن تاثیر بگذارد، راننده مسبب حادثه باید به راننده آسیب دیده خسارت افت قیمت خودرو را پرداخت کند.

( دادخواست تعیین میزان خسارت و افت قیمت خودرو و ترسیم کروکی)

در صورتی که مقصر حادثه جهت تشکیل پرونده در شرکت بیمه اقدام ننموده و از حضور خود استنکاف ورزیده در این حالت باید از طریق مرجع قضایی جهت احقاق حق خود اقدام نمایید .

زیان دیده با طرح دادخواست تامین دلیل از مرجع قضایی تقاضا می کند که قرار تامین دلیل صادر و کارشناس رسمی دادگستری را جهت تعیین خسارت وارده به خودرو و افت قیمت خودرو و ترسیم کروکی را جلب گردد.

پس از تعیین خسارت وارده به خودرو و افت قیمت خودرو نسیت به طرح دادخواست مطالبه خسارت اقدام می نماید

نمونه دادخواست تامین تعیین میزان خسارت و افت قیمت خودرو و ترسیم کروکی

×

سلام

برای ارتباط با مشاورین حقوقی آنلاین از طریق واتساپ روی نام آنها کلیک نمایید.

× مشاوره حقوقی آنلاین