بخشنامه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۰

۰ Comments

بخشنامه رییس قوه قضاییه درخصوص قیمت دیه کامله در ماههای غیر حرام از ابتدای سال ۱۴۰۰ ابلاغ شد.

امریه سربازی

ابلاغ بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم»

۰ Comments

بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» ابلاغ شد

ابلاغ سند تحول قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه

۰ Comments

سند تحول قضایی که از سوی سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، منتشر شد.

نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹

۰ Comments

بخشنامه “نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹” از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد رئیس قوه قضاییه بخشنامه “نرخ دیه کامل در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۹” را به تمامی مراجع قضایی ابلاغ کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:   […]

بخشنامه قوه قضائیه درخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی

۰ Comments

  بخشنامه قوه قضائیهدرخصوص تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی ٢۶/۶/١٣٩٨ ١٠٠/٨٣١٠١/ شماره ٩٠٠٠ تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی با توجه به نتایج موثر عملکرد ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی در دور هھای گذشته و نظر به برگزاری یازدھمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و اولین میاندور های پنجمین […]

دستورالعمل رسیدگی به پرونده ھای معوق و تعیین تکلیف فوری آنھا

۰ Comments

بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه ٩/١٠/١٣٩٨ ١٠٠/١۶٣٠۵۵/٩٠٠٠  دستورالعمل رسیدگی به پرونده ھای معوق و تعیین تکلیف فوری آنھا نظر به ضرورت رفع اطاله دادرسی و به استناد ماده سه قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ١٣٩٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شاخص ھای توسعه حقوقی و قضائی موضوع بند «د» ماده ١١٣ قانون برنامه پنج […]