دادنامه شماره 3330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2- تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است.

کلاسه پرونده:

9801788

شاکی:

آقای محمود احمدی

موضوع:

وحدت رویه

تاریخ رأی:

سه شنبه 27 اسفند 1398

شماره دادنامه:

3330

بسم الله الرحمن الرحیم

شماره دادنامه : 3330

تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398 

شماره پرونده: 9801788

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای محمود احمدی

موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

 گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خوسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتی، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

 الف: شعب 16 و 17 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های شماره 8909980900034529 و 9009980900015919 با موضوع دادخواست آقایان رحیم حسن زاده و حسن نخعی زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش سنوات خدمت به طور کامل به موجب دادنامه های شماره 9009970901600415-28؍7؍1389 و 9009970901702035-9؍7؍1390 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 شاکی طی دادخواست تقدیمی خواستار الزام سازمان تأمین اجتماعی به پرداخت پاداش و حق سنوات خدمتی به طورکامل گردید که با توجه به مجموع محتویات پرونده و لایحه دفاعیه سرپرست دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی نظر به اینکه شاکی کارمند مأمور در مؤسسه حسابرسی زیر مجموعه سازمان تأمین اجتماعی بود. علیهذا پاداش پایان خدمت نیز از وظایف دستگاه مأمورکننده، می باشد با توجه به مستندات تقدیمی که می بایست از تمامی حقوق و مزایا که از آن حق بیمه کسر شده مبنای تعیین حق سنوات و پاداش باشد که در پرداخت آن لحاظ نگردیده علیهذا با توجه به مراتب فوق شکایت وارده تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

 ب: شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9009980900012384 با موضوع دادخواست آقای محمود احمدی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی و به خواسته پرداخت پاداش سنوات خدمت به طور کامل و بر اساس ضوابط قانونی به موجب دادنامه شماره 9009970901502493-17؍7؍1390 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

 نظر به اینکه پاداش پایان خدمت شاکی مطابق مصوبه شماره 109977؍1100-23؍10؍1383 هیأت مدیره سازمان و مطابق ضوابط مؤسسه محل اشتغال پرداخت گردیده و تخلف از مقررات ملاحظه نمی گردد. لذا شکایت مطروحه را وارد تشخیص نداده رأی به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

 رأی مذکور به موجب رأی شماره 9709970955601438-25؍4؍1397 شعبه 15 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29؍11؍1398 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه به موجب بند(2 ) هزار و دویست و بیست و دومین جلسه هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی مقرر شده جهت ایجاد وحدت رویه در زمینه پرداخت پاداش خدمت کارکنانی که به مؤسسات و شرکتهای تابعه مطرح می شوند به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: الف) برای افرادی که از صندوق تأمین اجتماعی به شرکتها و مؤسسات تابعه مأمور بوده اند و حکم بازنشستگی آنان صادر شده است با رعایت «شرایط احراز» و حسب نظر مدیرعامل صندوق پست همتراز(حداقل رئیس اداره و حداکثر معاون مدیرکل) لحاظ گردد، مشروط بر اینکه پست فرد مذکور در شرکت به هنگام بازنشستگی حداقل هم سطح با دو پست مذکور باشد. ب) برای افرادی که از این پس بازنشسته خواهند شد صندوق مکلف است حداقل یک ماه قبل از بازنشستگی نسبت به اعلام پایان مأموریت ایشان اقدام و حسب ضوابط پست سازمانی تعیین و بر مبنای آن بازنشسته نماید. بنابراین پرداخت پاداش پایان خدمت ایام مأموریت کارکنان سازمان تأمین اجتماعی که به مؤسسات و شرکتهای تابعه سازمان تأمین اجتماعی مأمور خدمت می شوند بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و آراء شعب 16 و 17 دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار در حدی که پرداخت پاداش پایان خدمت وظیفه سازمان تأمین اجتماعی دانسته و در این حد، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است./ 

 محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

×

سلام

برای ارتباط با مشاورین حقوقی آنلاین از طریق واتساپ روی نام آنها کلیک نمایید.

× مشاوره حقوقی آنلاین