آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده

۰ Comments

رای وحدت‌ رویه شماره ۸۲۸ هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور با موضوع عدم شمول جهات رد دادرس به صرف شکایت کیفری از قاضی رسیدگی کننده مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۱۲/۱۴۰۱ ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه، مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی […]