پیام تبریک مدیر اورژانس حقوقی به مناسبت روز زن به همکاران وکیل

۰ Comments

محمد جواد اکبرنیا مدیر اورژانس حقوقی عدالت گستران علیم طی پیامی روز زن و مادر را به همکاران وکیل تبریک گفت.

پیام تبریک مدیر اورژانس حقوقی عدالت گستران علیم به مناسبت هفته قوه قضاییه

۰ Comments

مدیر اورژانس حقوقی عدالت گستران علیم طی پیامی هفته قوه قضاییه را تبریک گفت