دادنامه شماره ۳۰۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال وضع عوارض مبنی بر تجویز عوارض حذف و یا کسر پارکینگ و یا عناوین مختلف کلاسه پرونده: ۹۸۰۲۹۱۸ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی برخی از شهرهای استان سمنان در خصوص وضع تعرفه عوارض بر خدمات عمومی و شهری و تامین پارکینگ در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین […]