آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور۲

تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان

۰ Comments

رأی وحدت رویه شماره ۸۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع تعیین مرجع صالح برای حل اختلاف در صلاحیت میان دادگاه های حقوقی و کیفری دو واقع در یک استان شماره ۹۰۰۰/۱۳۱۳۴/۱۱۰                                           ۱۴۰۲/۹/۲۹   مقدمه جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف […]

دادنامه شماره ۳۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است ابطال بند (ب) ماده ۲۰ و ماده ۲۸ و ۳۱ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی تبریز سال ۱۳۹۴ کلاسه پرونده: ۹۶۰۱۵۱۰ شاکی: آقای حیدر فرشبافی فرزانه موضوع: ممنوعیت اخذ […]

دادنامه شماره ۳۰۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

وضع عـوارض تفکیک عرصه اراضی و اعـیان ساختمانها و همچنین وضع عوارض برای کسری حد نصاب تفکیک در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است ابطال بند ۲۹ کد شماره ۱۲۰۴۰۱۰۲۰۰۴ و تبصره های ۱، ۳ و ۶ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر اسلامشهر […]

دادنامه شماره ۳۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

اخذ هر گونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۵۷۲ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: اخذ هر گونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد تاریخ رأی: سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۳۳۲۷ بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۳۲۷ تاریخ دادنامه: ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۷۲ مرجع […]

دادنامه شماره 3322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق ( به غیر از مناطق محروم ) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است کلاسه پرونده: 9802440 تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3322 بسم الله الرحمن الرحیم […]

دادنامه شماره 3330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2- تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است. کلاسه پرونده: 9801788 شاکی: آقای محمود احمدی موضوع: وحدت رویه تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3330 بسم الله […]

دادنامه شماره 3334 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام کلاسه پرونده: 9701541 شاکی: آقای امید محمدی موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3334 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 3334 تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398 شماره پرونده: 9701541 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای […]

دادنامه شماره 3335 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری کلاسه پرونده: 9802420 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3335 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 3335 تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398 شماره پرونده: […]

دادنامه شماره 2815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال بخشنامه شماره 28713؍95-15؍2؍1395 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمبنی بر عدم پاسخگویی به استعلام ثبتی از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  2815 مورخ 1398/10/24 کلاسه پرونده: 9802176 شاکی: آقای محمد رستم زاده موضوع: ابطال بخشنامه شماره 28713؍95-15؍2؍1395 معاون امور املاک و کاداستر سازمان […]