امریه نهاد ریاست جمهوری

فراخوان سومین دوره ثبت نام متقاضیان امریه در حوزه های تخصصی ریاست جمهوری

۰ Comments

امریه نهاد ریاست جمهوری -امریه نهادی پیرو نیازسنجی صورت گرفته و با عنایت به بازگشایی سامانه حوزه نماینده دولت در امور کارکنان وظیفه دستگاههای اجرایی به نشانی www.rdcir.ir سومین دوره ثبت نام متقاضیان امریه در حوزه های تخصصی ریاست جمهوری (با مدرک کارشناسی ارشد و دکتری) به شرح جدول پیوست صورت می پذیرد. زمان ثبت […]