ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم(رای وحدت رویه شماره ۸۱۳)

۰ Comments

امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم

امریه سربازی

ابلاغ بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم»

۰ Comments

بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» ابلاغ شد

ابلاغ سند تحول قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه

۰ Comments

سند تحول قضایی که از سوی سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، منتشر شد.