نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف بخش آفتاب

نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف بخش آفتاب

۰ Comments

دادگستری بخش آفتاب نشانی:ضلع شمالی پارکینگ حرم امام خمینی(ره) ، جنب بخشداری آفتاب   تلفن: ۵۵۲۲۱۱۲۲ –  ۵۵۲۲۲۳۲۳  –  ۵۵۲۲۷۱۱۴   نمابر:۵۵۲۲۷۱۱۴  شورای حل اختلاف بخش آفتاب ضلع شمالی پارکینگ حرم مطهر امام خمینی (ره) ۵۵۲۲۱۱۲۲ فاکس ۵۵۲۳۷۱۱۴  

نشانی دادگستری و شورای حل اختلاف شهرستان شهریار

۰ Comments

دادگستری شهرستان شهریار نشانی: شهریار – شهرک اداری اندیشه   تلفن:  ۶۵۲۲۲۲۵۵  –  ۶۵۲۲۴۱۵۵- ۶۵۲۶۶۶۶۰  شورای حل اختلاف شهرستان شهریار ابتدا شهرک اداری اندیشه – بلوار دولت – ساختمان شورای حل اختلاف شهریار ۶۵۲۶۳۱۰۰-۶۵۲۲۳۱۵۱  نیاز به راهنمایی و مشاوره حقوقی داری؟ اگر برای رفع  سئوال حقوقی خود نیاز به راهنمایی داری یا به مشکلی برخوردی، میتونی از […]