اعتراض به رای کمیسیون ماده صد و بررسی مراحل رسیدگی

۰ Comments

عملیات ساخت و ساز ممکن است از طرف شهرداری با موانعی روبرو شود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. ذینفع می تواند با اعتراض به رای کمیسیون ماده صد این اقدام شهرداری را مورد پیگیری حقوقی قرار دهد، و به کمک وکیل مجرب از اختلال به وجود آمده در روند ساخت و ساز جلوگیری کند.

دادنامه شماره ۳۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

اخذ هر گونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد کلاسه پرونده: ۹۷۰۳۵۷۲ شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: اخذ هر گونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی ندارد تاریخ رأی: سه شنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۸ شماره دادنامه: ۳۳۲۷ بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : ۳۳۲۷ تاریخ دادنامه: ۲۹؍۱۱؍۱۳۹۸ شماره پرونده: ۹۷۰۳۵۷۲ مرجع […]