اعتراض به رای کمیسیون ماده صد و بررسی مراحل رسیدگی

۰ Comments

عملیات ساخت و ساز ممکن است از طرف شهرداری با موانعی روبرو شود و پرونده برای رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارجاع گردد. ذینفع می تواند با اعتراض به رای کمیسیون ماده صد این اقدام شهرداری را مورد پیگیری حقوقی قرار دهد، و به کمک وکیل مجرب از اختلال به وجود آمده در روند ساخت و ساز جلوگیری کند.

دادنامه شماره 3322 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

اعطای امتیاز به افراد بومی به صورت مطلق ( به غیر از مناطق محروم ) در بند یک ردیف امتیازات و سهمیه های قانونی از دفترچه راهنمای ثبت نام آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش خلاف قانون است کلاسه پرونده: 9802440 تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3322 بسم الله الرحمن الرحیم […]

دادنامه شماره 3330 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ملاک محاسبه و پرداخت سنوات کارگر، مطلق حقوق و مزد مندرج در مواد 34 و 35 قانون کار است. 2- تعیین هفت برابر حداقل حقوق ماهیانه به عنوان حق سنوات خلاف قانون است. کلاسه پرونده: 9801788 شاکی: آقای محمود احمدی موضوع: وحدت رویه تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3330 بسم الله […]

دادنامه شماره 3334 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام کلاسه پرونده: 9701541 شاکی: آقای امید محمدی موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمانی ساختمانهای نیمه تمام تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3334 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 3334 تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398 شماره پرونده: 9701541 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای […]

دادنامه شماره 3335 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری کلاسه پرونده: 9802420 شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای مدیران و کارکنان شهرداری تاریخ رأی: سه شنبه 27 اسفند 1398 شماره دادنامه: 3335 بسم الله الرحمن الرحیم شماره دادنامه : 3335 تاریخ دادنامه: 29؍11؍1398 شماره پرونده: […]