نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹

۰ Comments

بخشنامه “نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹” از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد رئیس قوه قضاییه بخشنامه “نرخ دیه کامل در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۹” را به تمامی مراجع قضایی ابلاغ کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:   […]