دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران

۰ Comments

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.