سامانه ثنا

ثبت و ارسال لایحه حقوقی به صورت غیرحضوری

۰ Comments

ارسال لایحه حقوقی غیرحضوری شد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: ثبت و ارسال لایحه حقوقی به صورت غیرحضوری، امکان پذیر شد. به گزارش روابط عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات دستگاه قضایی گفت: امکان ثبت و ارسال غیرحضوری لوایح حقوقی به دفاتر خدمات […]