ابلاغ "دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی"

۰ Comments

از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل “ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی” به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ شد.