دادنامه شماره 2815 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

۰ Comments

ابطال بخشنامه شماره 28713؍95-15؍2؍1395 معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورمبنی بر عدم پاسخگویی به استعلام ثبتی از ناحیه قاضی شورای حل اختلاف رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری  2815 مورخ 1398/10/24 کلاسه پرونده: 9802176 شاکی: آقای محمد رستم زاده موضوع: ابطال بخشنامه شماره 28713؍95-15؍2؍1395 معاون امور املاک و کاداستر سازمان […]