قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

۰ Comments

طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در جلسه علنی روز سه­ شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ مجلس تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید.