نحوه محاسبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی

۰ Comments

نحوه محاسبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی موضوع نحوه محاسبه خسارات ناشی از بر هم خوردن نامزدی پرسش مردی به خواستگاری دختری می‌رود و توافقات اولیه برای ازدواج، برقرار می‌گردد، ولیکن در روز عقد و در حین مراسم، مرد از ازدواج پشیمان شده و بی‌دلیل مراسم را ترک می‌نماید. حالیه دختر دادخواستی را […]

طلاق ناشی از عسر و حرج

طلاق ناشی از عسر و حرج

۰ Comments

در دعوای طلاق به درخواست زوجه با توجه به اینکه کراهت، امری جدای از عسر و حرج بوده و ملازم یکدیگر نیست در‌صورتی‌که زوجه مدعی طلاق به لحاظ عسرو حرج طبق ماده۱۱۳۰قانون مدنی بوده و ادعایی در خصوص کراهت از زوج ننماید؛ آیا می‌‌توان با بذل مهریه، حکم طلاق خلعی را صادر کرد؟ صورت‌جلسه نشست […]

وحدت عنصر قانونی در مورد ورود غیرمجاز داده برای ورود و سرقت داده ها

۰ Comments

در صورتی که شخص با وارد نمودن غیرمجاز داده وارد کامپیوتر دیگری شده و داده‌های ایشان را سرقت کند، آیا تعدد جرم صورت گرفته است؟

عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالتنامه

۰ Comments

عدم درج حق الوکاله وکیل در وکالتنامه صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۷۲۲۱ برگزار شده توسط استان هرمزگان/ شهر بندر عباس تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۰۹/۲۹ موضوع عدم درج حق الوکاله وکیل پرسش با توجه به اخذ تصمیمات متفاوت در محاکم نسبت به عدم درج حق الوکاله وکیل در قرارداد؛ راهکار و تصمیم شایسته را مستنداً و […]

مسئولیت در اجتماع سبب و مباشر

۰ Comments

مسئولیت در اجتماع سبب و مباشر

تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی

۰ Comments

تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۶۸۶۵ برگزار شده توسط استان تهران/ شهر تهران تاریخ برگزاری ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ موضوع تعدد اسباب در مسئولیت خسارات وارده و تشخیص سبب اصلی پرسش شخص A یک واحد انباری، به شخص B بمدت یکسال اجاره داده و این شخص محصولات خود […]

شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

۰ Comments

شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

۰ Comments

نحوه رسیدگی به تقسیط جزای نقدی موضوع ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری

پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال

۰ Comments

پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال صورت‌جلسه نشست قضائی کد نشست ۱۳۹۹-۶۸۲۸ برگزار شده توسط استان خراسان جنوبی/ شهر بیرجند تاریخ برگزاری ۱۳۹۸/۰۴/۲۵ موضوع پرداخت دیه جانبازان و شهدا از بیت المال پرسش آقای الف از مامورین نیروی های مسلح حین درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر در اثر تیر اندازی از سوی مجرمین […]

جرم انگاری سگ گردانی در معابر و خیابان ها

۰ Comments

آیا گرداندن سگ در معابر و خیابان جرم است؟