قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

۰ Comments

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۶۷/۸/۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات ۱۳۸۹/۰۵/۰۹ و ۱۳۹۶/۰۷/۲۶  ماده ۱– اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم می ‌شود. کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان ‌گردان ‌های صنعتی […]