ابلاغ بخشنامه دستمزد ۱۴۰۰ – جدول حداقل حقوق و مزایای کارگران

۰ Comments

بخشنامه مزد ۱۴۰۰ بر اساس مصوبه شورای عالی کار، برای اجرا، از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.