نحوه ازاد کردن پروانه نظام مهندسی از شرکت های حقوقی

۰ Comments

نحوه آزاد کردن پروانه نظام مهندسی از شرکت های حقوقی  چگونه  از هیئت مدیره شرکتهای حقوقی خارج شویم ؟وقتی یک شرکت حقوقی پروانه  نظام مهندسی ما را آزاد نمیکنه چیکار کنیم؟ شاید یکی از مشکلاتی اصلی اعضایی (مهندسان) که عضو شرکت حقوقی هستند باز پس گیری پروانه اشتغال به کار بعد از اتمام قرارداد است شاید مهمترین […]