ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه

۰ Comments

عدم امکان تعیین مجازات تعزیری برای جنبه عمومی جرم براساس قسامه

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی

۰ Comments

رای وحدت رویه شماره ۸۰۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی

ای وحدت رویه شماره 818 هیات عمومی دیوان عالی کشور

رای وحدت رویه شماره ۸۰۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور درخصوص قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان مجموع دیات متعلقه نصف دیه کامل یا بیش از آن است

۰ Comments

قابلیت فرجام آراء صادره درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی

شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

۰ Comments

شمول جرائم در حکم کلاهبرداری موضوع ماده ی ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

۰ Comments

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب ۱۵-۷-۱۳۹۳ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است. فصل اول ـ کلیات ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در […]

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۹۳/۰۷/۱۵

۰ Comments

قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۵-۷-۱۳۹۳ مجلس شورای اسلامی ‌ماده ۱ ـ به منظور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری و در اجرای اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ‌ایران، سازمانی به نام «سازمان ‌بازرسی کل کشور» که در این قانون به اختصار […]

نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹

۰ Comments

بخشنامه “نرخ دیه کامل در سال ۱۳۹۹” از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد رئیس قوه قضاییه بخشنامه “نرخ دیه کامل در ماه های غیر حرام از ابتدای سال ۱۳۹۹” را به تمامی مراجع قضایی ابلاغ کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن بخشنامه آیت الله رئیسی به شرح ذیل است:   […]

مجازات خرید فروش یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی

۰ Comments

مجازات خرید فروش یا حمل و نگهداری مشروبات الکلی

جرم انگاری سگ گردانی در معابر و خیابان ها

۰ Comments

آیا گرداندن سگ در معابر و خیابان جرم است؟