دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی برای تهیه لایحه جامع احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی

۰ Comments

دستور رئیس قوه قضاییه در جلسه هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی برای تهیه لایحه جامع احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت آموزش عمومی و اختصاصی جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق شهروندی، به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد که لایحه جامع حقوق شهروندی […]

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه

۰ Comments

رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» را ابلاغ کرد ز سوی رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» به زیرمجموعه های دستگاه قضایی ابلاغ شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است: بسم الله الرحمن […]

دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

۰ Comments

دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ماده ۱- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود. تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه […]