امریه سربازی

ابلاغ بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم»

۰ Comments

بخشنامه «الزام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم» ابلاغ شد

ابلاغ سند تحول قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه

۰ Comments

سند تحول قضایی که از سوی سید ابراهیم رییسی رییس قوه قضاییه ابلاغ شده است، منتشر شد.

ابلاغ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی»

۰ Comments

دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی» ابلاغ شد

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران

۰ Comments

دستورالعمل ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران، در ۸ ماده و ۳ تبصره از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

ابلاغ سند امنیت قضایی از سوی رئیس قوه قضاییه

۰ Comments

سند امنیت قضایی در ۳۷ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دستورالعمل نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن

۰ Comments

دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.

دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه

۰ Comments

رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» را ابلاغ کرد ز سوی رئیس قوه قضاییه «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه» به زیرمجموعه های دستگاه قضایی ابلاغ شد. به گزارش اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، متن کامل این دستورالعمل به شرح زیر است: بسم الله الرحمن […]

دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳

۰ Comments

دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ ماده ۱- برای نظارت بر حسن اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، « هیأت نظارت مرکزی» موضوع بند ۱۵ این قانون مرکب از اعضای شورای معاونان قوه قضائیه تشکیل می شود. تبصره ۱- رئیس قوه قضائیه […]

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور

۰ Comments

آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوّب ۲۱-۰۳-۱۳۹۸ در اجرای ماده ۱۴ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوّب ۱۵-۷-۱۳۹۳ و بنا به پیشنهاد سازمان بازرسی کل کشور، آیین‌نامه اجرایی این قانون به شرح مواد آتی است. فصل اول ـ کلیات ماده ۱ ـ اصطلاحات مذکور در این آیین‌نامه در […]

ابلاغ "دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی"

۰ Comments

از سوی رئیس قوه قضاییه، دستورالعمل “ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی” به روسای کل دادگستری استانها ابلاغ شد.