نشانی دادگاه و شورای حل اختلاف بخش فشافویه

۰ Comments
نشانی حوزه های قضایی استان تهران

دادگاه عمومی بخش فشافویه

نشانی: جاده قدیم تهران قم ، بلوار امام خمینی(ره) ، بلوار امام رضا(ع) ، خ زندکریم خانی

تلفن:    14-56229210    و  20-56229218   نمابر:56224098

شورای حل اختلاف بخش فشافویه

نشانی:کیلومتر 35 جاده قدیم قم – تهران و قم حسن آباد – بلوار امام خمینی – جنب دادگاه عمومی فشافویه

تلفن:

56224098 فاکس

56226277

مشاوره حقوقی رایگان

×

سلام

برای ارتباط با مشاورین حقوقی آنلاین از طریق واتساپ روی نام آنها کلیک نمایید.

× مشاوره حقوقی آنلاین